Kyocera

蓝印科技可提供可扩展,可靠的电子产品以及强大的数据路径和应用软件,蓝印科技的解决方案使客户能够充分利用京瓷打印头的性能,宽度和可靠性。

蓝印科技为以下京瓷喷头提供产品

KJ4A-0300

KJ4A-0300


KJ4A-0300 系列


BIKJ-4A300-E

120 x 100 x 27 mm

KJ4A-AA, KJ4B-QA

KJ4A-AA

KJ4B-QA


KJ4A-AA, KJ4B-QA 系列


BIKJ-4AAA-E

120 x 100 x 15 mm

BIKJ-4BQA-E

120 x 100 x 15 mm

KJ4A-RH, KJ4B-YH

KJ4A-RH

KJ4B-YH


KJ4A-RH, KJ4B-YH 系列


BIKJ-4ARH-E

120 x 100 x 15 mm

BIKJ-4BYH-E

120 x 100 x 15 mm

KJ4B-1200

KJ4B-1200


KJ4B-1200 系列


BIKJ-4B1200-E

135 x 100 x 27 mm