Ricoh

蓝印科技可提供可扩展,可靠的电子产品以及强大的数据路径和应用软件,蓝印科技的解决方案使客户能够充分利用理光打印头的性能,宽度和可靠性。

蓝印科技为以下理光喷头提供产品

GH2220

GH2220


GH2220 系列


BIRH-G2-E

120 x 100 x 22 mm

GEN4

MH2420

MH2620

MH2820


GEN4 系列


BIRH-G4-E

140 x 100 x 30 mm

GEN5

MH5420


GEN5 系列


BIRH-G5-E

120 x 100 x 22 mm

Gen5I

TH5241


GEN5I 系列


BIRH-G5I-E

130 x 100 x 22 mm

GEN6

MH5320

MH5340


GEN6 系列


BIRH-G6-E

120 x 100 x 22 mm

GEN7

TH6310F


GEN7 系列


BIRH-G7-E

155 x 100 x 22 mm